pandora smycken

Focus Grup ve Keypad

FOCUSGRUP_ve_keypad.jpg

Genellikle pazarlama ekiplerinin zamanlarının büyük kısmı, ürün yerleştirme ya da marka bilinirliği gibi konularda tüketicilerin ne düşündüklerini ve nasıl hissettiklerine yönelik focus grup çalışmalarıyla geçer. En önemli soru da tüketicinin neden o şekilde hissettiğidir. Keypad sistemiyle hazırlanacak bir focus grup çalışmasına, demografik kriterler eklendiğinde (gelir düzeyi, ikamet yeri, cinsiyeti gibi) verilerin analizi çok daha değerli olacaktır ve kurumun pazar hedeflerini daha incelikle belirleyebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu tip demografik sorular oturum başında ya da sonunda sorulabilir.

Satış departmanlarının önde gelen meselesi ise, ürün tanınırlığını yaygınlaştırmak ve satışları arttırmaktır. Bilgi ve fikir alışverişi bu departmanların ekip çalışmaları için anahtar kelimelerdir. Satış ekiplerinin Keypad’i tercih ettiği yerler arasında saha araştırma ve anketleri yer almaktadır. Sahada Keypad kullanımı hem tüketiciler hem de görevliler için büyük zaman tasarrufu sağlamaktadır. Anketlerin hızla geçekleştiriliyor olması sayesinde daha kısa zamanda daha çok kişiye ulaşım mümkün kılar. Öte yandan, modern bir ürün olan Keypad ile tanışan tüketiciler, markanın modern ve tüketicisinin emek, zaman ve fikrine saygılı davranışından etkilenmektedirler ve bir yandan neşeli bir ortam sunan Keypad sayesinde bu tip anketlere sempatiyle yaklaşmaktadırlar.

Ayrıca, büyük satış teşkilatlarında Keypad, rekabet ruhunu canlandıran yarışmalar için de ya da teşkilatın bilgi düzeyini ölçmek için de kullanılabilir.

Keypad veriyi hızlı değerlendirme ve ölçülebilir değerler sunma özelliği ile araştırmaya artı değer katar, hız kazandırır. Bu sayede zaman ve bütçe tasarrufu sağlayarak daha az zamanda daha çok katılımcıya ulaşma olanağı sunar.

Stratejik yönetim üst düzey yöneticilerin öncelikli meselelerinden biridir. Üst yönetimler sürekli olarak büyüme stratejilerini, bütçe konularını değerlendirir ve bunları şirket politika ve prosedürlerine göre revize ederler. Keypad ile hazırlanacak bir çalışma, yönetim kurulunun üyelerinin, yöneticilerin görüşleri ile ilgili düşüncelerini hızla ortaya koymalarına yardımcı olabilir. Keypad sisteminin en çok faydalı olduğu durumlardan biri de; tepe yönetimin "Ne" düşündüğünü ortaya çıkarması ve hemen ardından "Neden" o şekilde düşündüklerinin de yanıtının alınmasına olanak sağlamasıdır. Böylece kısa sürede fikir birliği sağlanarak, tüm yöneticilerin ortak bir hedefe doğru ilerlemeleri sağlanır.

skor