Çoklu Katılımcının Yer Aldığı EtkinliklerYüksek sayıda katılımcının oldugu toplantı ve etkinliklerde, verilerin hızlı toplanabilmesi açısından kiralama hizmeti almak daha efektif bir seçenektir.

Her bir vakanın sunumundan hemen sonra katılımcıların soruya verdigi yanıtlar ekranda belirir. Bu sonuçlardan sonra sunuma devam edilebilir ya da sonuçların dağılımına göre bir tartışma başlatılabilir. Sağlık sektöründe sıkça kullanılan “Vaka Tartışmaları” İNTERA kullanımı ile çok daha verimli hale gelir.

İNTERA'nın en efektif şekilde kullanıldığı alanlardan biri de geribildirim, yanıt alma ve oylama fonksiyonları ile sosyal etkinlikleri bir araya getiren bayi toplantılarıdır.

Bayi toplantılarında İNTERA kullanılarak kolayca bir tartışma açılabilir. Katılımcıların konu ile ilgili hangi noktada oldukları tespit edilir. Geniş içerikli anketler kısa sürede sonuçlandırılır. Oylama formatıyla kararlar ve görüşler alınabilir. Takım çalışmasına yönelik motivasyon amaçlı yarışmalar düzenlenebilir.

Farklı bölgelerdeki bayilerin pazar hakkındaki görüşleri İNTERA kullanılarak alınabilir. Böylelikle merkezde planlanan satış aktiviteleri daha gerçekçi zemine oturtulur. Doğru strateji ve sonuca ulaşılmasında, İNTERA yalnızca hız ve kolaylık saglamakla kalmaz ve aynı zamanda fikir birliği oluşmasına da yardımcı olur.
skor