Pazar Araştırmaları


Pazar araştırmalarında en önemli soru tüketicinin ne hissetiği ve nedenleridir.

İNTERA ile hazırlanacak fokus grup çalışmalarında, zamandan tasarruf edilirken katılımcılar da biribirinden etkilenmeden yanıt verirler. Ayrıca gelir düzeyi, eğitim durumu, ikamet yeri ve cinsiyet gibi demografik kriterler eklenebilir ve bu özellik kurumun pazar hedeşerini daha incelikle belirleyebilmesine olanak sağlar. Bu tip demografik sorular oturum başında ya da sonunda sorulabilir.

Saha araştırmaları ve anketlerde İNTERA kullanımı ise hem tüketiciler hem de saha görevlileri için zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlar.

Geleneksel anket yöntemiyle yapılan değerlendirmelere oranla İNTERA ile gerçekleştirilen çalışmalarda sonuçlara hem zaman kaybetmeden ulaşılır hem de hata payı sıfırlanır. Anketlerin hızla geçekleştiriliyor olması daha kısa zamanda daha çok kişiye ulaşımı mümkün kılar.

Sorulan sorular ve yaşatılan deneyimle, ürün ya da hizmet tüketicinin zihnine iyice yerleşir. Aynı zamanda teknolojik bir yöntem kullanan kurumun, tüketici nezdinde değeri de artar.

İNTERA stand ve fuar aktivitelerinde kullanıldığında standa gelen ziyaretçilerin ürün/hizmete ilişkin görüşlerini alma; anında sonuç veren anketlerle eğilimlerini belirleme olanağı sunar. Düzenlenen yarışmalar ve oyunlarla ilgi en üst düzeye çıkar ve kısa sürede daha fazla katılımcıya ulaşım imkanı sağlar.

 
   
 
 
skor