pandora smycken

Müşteri Görüşleri18.Kalite Kongresi sırasında uzaktan oylama yöntemi ile Türkiye’nin seçkin yöneticileri, uzmanları, ve akademisyenlerinden oluşan izleyicilerin "Sürdürülebilir Kalkınma" konusundaki deneyimlerini, görüşlerini ve önerilerini derlemek, ve karar vericilerin dikkatine sunmak amacı ile gerçekleştirdiğimiz oturuma TeknikA nın sağladığı destek başarının temel alt yapısını oluşturdu.Özellikle tasarım aşamasından başlayarak tüm ekibin oturum boyunca ve sonrasındaki bilgilerin sunulmasına kadar her aşamada sergiledikleri içten ve profesyonel çabaları çok etkileyici idi.İşbirliğimizin ilerideki çalışmalar için de bize yararlı ve yol gösterici olduğunu da belirtmek isteriz."
İrfan Onay
KalDer, Türkiye Kalite Derneği
Genel Sekreter


Uluslararası etkinliklerimizde de kullandığımız ve Türkiye’de Teknika tarafindan sunulan keypad yöntemi ile Kalder ile 18. Kalite Kongresi işbirligimiz dahilinde oldukça verimli bir calışma yapıldığına inanıyorum. İş Dünyasının her geçen gün artan temposu dahilinde hepimiz birçok etkinliğe katılıyor ve sonradan bu etkinliklerin sonuçlarına tekrar dönüp bakacak zamanı bulamıyoruz. Katılımcıların konu hakkında görüşlerini yine anında katılımcılar ile payla??ma imkanını sunan yöntem, bize kalabalık katılımcının görüşlerini anında raporlama imkanını verdi. Teknika tarafından hassasiyetle verilen hizmet ve yol gösterici yaklaşımın kalitesi ilk defa gerçekleşen bu aktivite sırasında güvenli bir ortamı da saglamış oldu.
Engin Güvenç
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
Genel Sekreter


Aytekin Bey'in Lundbeck'te yapmış olduğu kısa ürün tanıtımı vesilesi ile uzun yıllar toplantılarda kullandığımız '' keypad'' uygulamalarının çok gelişmiş olduğunu fark ettim.
Planlama döneminde olduğumuz için ihtiyacımıza yönelik olarak dikkatimi ilk çeken '' Ballot '' oldu . İlk önce Bölge Müdürlerimizle yaptığımız planlama toplantısında, daha sonra da mümessillerimiz ile yaptığımız dönem toplantısında ''Ballot'' kullanarak aktivitelerimizi ''önem ve etki '' ölçeklerinde değerlendirdik. Katılımcı sayısının çokluğundan bağımsız olarak çok kısa sürede, zevkli, hareketli ve katılımcı bir ortamda geribildirimleri alabildik ve hemen ardından katılımcılar ile birlikte sonuç raporlarımızı değerlendirdik. Bu yöntemle aldığımız geribildirimlere göre planlama yapma ve aktivitelerimizi gözden geçirme fırsatı bulduk.
Etkinliğin çok önemli olduğu günümüzde, Ballot'un tüm planlama sürecimize önemli geribildirimler sağladığını düşünüyorum.
Nüket Germirli
Lundbeck
Pazarlama Direktörü


Benim Ballot sistemini kullanmak istememin temel amacı hedef kitlemdeki farklı fikirlere sahip arkadaşlarımın benim için stratejik önemi olan temel konulardaki fikirlerini kısa bir sürede ve istatistiksel olarak anlamlı veri sağlayabilecek şekilde toplamaktı.
Toplamak istediğim verileri 40 kişilik bir grupta sözlü toplamam, hem zaman hem de toplama tekniğinin verimliliği açısından imkansızdı.
Farklı istatistiksel verileri belli bir teknik sistem yardımı ile çok kısa sürede, aslında o anda toplayabilmek ve değerlendirmek Ballot sisteminin en faydalı yanı. Verileri bilinen yöntemlerle toplamayı başarsanız bile sonuçlarını o anda değerlendirip, kullanılabilir hale getirmek olanaksız. Bu avantajları Ballot sistemini bundan sonraki veri toplama işlemlerinde de vazgeçilmez kılmaktadır.
Melis Celayir
MSD
Ürün Müdürü


Nutricia’nın yıl sonu toplantısında şirketteki değişimi saha teşkilatına sunmadan önce ve sunduktan sonra Ballot ile iki ayrı değerlendirme yaptık. Yani geçmişi ve geleceği değerlendirdik. Elde ettiğimiz veriler, saha teşkilatında her bir bireyin değişimi nasıl algıladığını ve beklentilerini bize çok net gösterdi. Kimin ne cevap verdiğinin anlaşılmaması için de Keypad’lerin rastgele değiştirilmesini sağladık. Böylece herkesin çok net, açık yürekli değerlendirmelerini alabildik. Böyle bir veri, merkez için elbette hazine değerindedir.
Alev Şahin
Nutricia
Pazarlama Direktörü

 
skor