pandora smycken

Keypad Nedir?

Bir veri toplama ve analiz sistemi olan Keypad, grup etkinliklerinde yanıt alma, geri bildirim ve oylama süreçlerine hız kazandırarak etkinliğin verimliliğini artırır; veri yönetimini kolaylaştırır; zaman, bütçe ve emek tasarrufu sağlar.

Nasıl Çalışır?

 • Radyo frekansı ile çalışır ve kablosuzdur.
 • Önceden belirlenmiş sorular sisteme girilir.
 • Etkinlik akışı içerisinde, bu sorular yeri geldikçe katılımcılara yöneltilir.
 • Katılımcılar tuşlara basarak soruları yanıtlar.
 • Yanıtlar 3 sn. içerisinde ekranda grafik olarak görüntülenir.

Kullanım Alanları

 • Eğitim Amaçlı Etkinlikler
 • Kongre, Oturum, Seminer ve Sempozyumlar / Vaka Sunumları
 • Bayi Toplantıları
 • Fokus gruplar, Pazar Araştırmaları ve Anketler
 • Seçimler ve Kurul Toplantıları
 • İnsan Kaynakları Departmanları
 • Stratejik Yönetim ve Planlamalarda, Karar Alma Süreçleri
 • Stand Aktiviteleri
 • Yarışma ve oyunlar / Ekip Çalışmaları

Yararları

Keypad Oylama Sistemi toplantılarınızı interaktif bir öğrenme, iletişim ve motivasyon ortamına dönüştürür.

Katılımcılarınıza yapacağınız kısa bir oylama ile;

 • Deşifre olma kaygısından uzak gerçek görüşlerini alabilirsiniz.
 • Ne düşündüklerini, ne hissettiklerini öğrenirsiniz.
 • Katılan her kişiye seslerini duyurma şansı verirsiniz.
 • Cevapları anında alırsınız.
 • Soru Tipleri

  Çoktan Seçmeli (10 seçeneğe kadar)
  Evet/Hayır, Doğru/Yanlış
  Ölçeklendirme/Değerlendirme

  • Demografik Gruplama
   Sunum içinde, katılımcıların demografik yapısını belirleyecek sorular sorulmasıyla, grubun ve alt gruplarının kendine özgü davranış ve düşünce biçimleri hakkında sağlıklı veri ve bilgi edinilebilir.
  • Raporlar
   Keypad ile alınan veriler, daha sonraki toplantılar için de bir altyapı ve karşılaştırma verisi olarak büyük değer taşır. Raporların Excel formatında sunulması, verilerin daha sonra istenen istatistiksel programda analiz edilmesini sağlar.
keypad_standart_1 keypad_standart_2 keypad_standart_3 keypad_standart_4 keypad_standart_5 keypad_standart_6 keypad_standart_7 keypad_standart_8
 
skor